مکان و زمان مطالعه
دسته‌بندی نشده

زمان و مکان مطالعه

قبل از این که به شرایط و امکانات مطلوب برای یک مطالعه ی دلپذیر و مناسب اشاره کنیم ذکر این نکته را ضروری می دانیم.

تکنیک هایی برای افزایش تمرکز

تقویت تمرکز نیز مثل بسیاری از مهارت های دیگر نیاز به تمرین و ممارست دارد. شاید در هنگام شروع تمرین ها ابتدا تغییرات کمی را

دسته‌بندی نشده

عادت: ترک و ساخت آن

موفقیت محصول عادت های روزانه ی ماست، نه یک تغییر بزرگ و یکباره در کل زندگی. مهم نیست در حال حاضر چقدر موفق یا ناموفق

دسته‌بندی نشده

تمرکز حواس

تمرکز یعنی توانایی حفظ توجه و دقت روی موضوعی معین که با میل و اراده انتخاب شده است. تمرکز حواس به معنای تفکر کامل و

دسته‌بندی نشده

چگونه حفظ کنیم؟

“چگونه حفظ کنیم؟” یکی از پرتکرارترین سوال های داوطلب های کنکوره . حفظ کردن وظیفه‌ای که تقریبا هر کسی تو زندگیش انجام داده و باید

دسته‌بندی نشده

عوامل شکست در اجرای برنامه ریزی

عوامل شکست در اجرای برنامه ریزی و عدم موفقیت در ادامه دادن یک برنامه.همیشه یکی از دغدغه های اصلی دانش آموزان است. دانش آموزان یا